Terminalhantering

  • Terminalhantering
  • Terminalhantering
  • Terminalhantering
Götene Träindustri har en omfattande terminalhantering av skogsflis, bark och rötved. Biobränsleterminalen är placerad på gamla sågverksområdet i Götene direkt i anslutning till E20.

För effektiv hantering är anläggningen utrustad med våg samt uppkopplat till SDC.


Götene Träindustri AB · Kraftgatan 5/Box 17 · 533 21 Götene · Tel 0511-34 53 50 · Fax 0511-34 53 10 · info@gotenetra.se