Köp briketter och bioenergi av oss

Om du vill köpa bränslebriketter eller bioenergi, kontakta oss!

Försäljning
Roger Wändal
Tel 0511-34 56 51, 070-206 28 59
E-post roger.wandal@gotenetra.se

Inköp
Catarina Abelsson
Tel 0511-34 53 52
E-post catarina.abelsson@gotenetra.se

Driftledare
Sture Persson
Tel 070-235 56 32
E-post sture.persson@gotenetra.se


Götene Träindustri AB · Kraftgatan 5/Box 17 · 533 21 Götene · Tel 0511-34 53 50 · Fax 0511-34 53 10 · info@gotenetra.se