Fakta om bränslebriketter

 2,1 ton träbriketter (ca 3,4 m³) = 1 m³ villaolja = 9 900 kWh.


Råvara Kutterspån, spån och bearbetat snickeriavfall. Inga tillsatsmedel används.
Värmevärde 4.6 - 4.7 kWh/kg
Skrymdensitet 600-650 kg/m³
Densitet 1100-1200 kg/m³
Fukthalt 10-12%
Askhalt 0,3-0,4%
Brikettstorlek ≤ Ø 70-75 mm

Lignin kan förekomma som bindemedel med max 2%.


Analyser

Pdf-filAnalysrapport Eurofins 2016-05-26

Götene Träindustri AB · Kraftgatan 5/Box 17 · 533 21 Götene · Tel 0511-34 53 50 · Fax 0511-34 53 10 · info@gotenetra.se